VELKOMMEN!

Velkommen til din fysioterapiklinikk i Langevåg, lokalisert sentrumsnært i Acto Terapi & Trening sine lokaler på Devoldfabrikken. Jeg vikarierer fra 01.01.21 til 01.09.21 med driftsavtale frå Sula kommune, og tilbyr i denne perioden fysioterapi med refusjon fra HELFO.

Alle med motoriske vansker eller muskel- og skjellettrelaterte plager har mulighet til å kunne motta fysioterapeutisk behandling, råd og veiledning. Pasienter blir prioritert i henhold til retningslinjer for prioritering i Sula kommune. Alle må betale egenandel for fysioterapi, med unntak av godkjent yrkesskade eller barn under 16 år.

Kontakt på tlf. 41228029 for timebestilling!