FYSIOTERAPI

BEHANDLINGSTILBUD

Jeg kan hjelpe deg med blant annet:

Gjenopptrening etter operasjon

Motoriske utfordringer ved sykdom

Lunge- og hjerterehabilitering

Rygg- og nakkeplager

Skulder-, albue- og håndleddsplager

Bekkenplager

Hofte-, lår-, kne- og ankelplager 

Idrettsskader

Tensjonshodepine